لیست کارگاه های سال ۱399

Last Update: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۷:۱۲| تعداد بازدید: 24

اسامی کارگاه

مدرس کارگاه

تاریخ برگزاری

رویکردهای نوین در افزایش استناد به تولیدات علمی

دکتر مسعود محمدی

30/06/1399

اخلاق در پژوهش  و اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

دکتر احسان شمسی کوشکی

20/07/1399

نقد تحقیقات کمی

دکتر زهرا سادات منظری

26/09/1399

آموزش مقدماتی نرم افزار STATA

دکتر محبوبه عبدالهی

26/09/1399

افزایش رویت پذیری علمی از طریق پروفایل­های علمی با تأکید بر شبکه اجتماعیpublons

دکتر میترا زارعی

20/12/1399