تماس با ما

Last Update: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۴:۲۶| تعداد بازدید: 51

 

تربت حیدریه –خیابان فردوسی شمالی- خیابان رازی- معاونت آموزشی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه

  • ایمل انتشارات: Pub /at/  thums.ac.ir

 

کارشناس اداره انتشارات:

  • تلفن: ۵۲۲۴۲۰۳۹- (۰۵۱)
  • ۰۵۱۵۲۲۲۶۰۱۱  داخلی 132
  • نمابر: ۵۲۲۴۲۰۳۹- (۰۵۱)
  • صندوق پستی: ۹۵۱۶۹۱۵۴۴۱
  • نشانی الکترونیکی: pub.thums.ac.ir