لیست کارگاه های سال ۱395

Last Update: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۱:۱۷| تعداد بازدید: 32

کارگاه جستجو منابع الکترونیک (10 اسفند 1395)

برنامه کارگاه

فرم نظرسنجی کارگاه

اسلاید ارائه شده

 

کارگاه اصول تدوین مقاله (29 خرداد 1395)

برنامه کارگاه

فرم نظرسنجی کارگاه

اسلاید ارائه شده

 

کارگاه آموزشی نرم افزار Endnote (اردیبهشت 1395)

برنامه کارگاه

فرم نظرسنجی کارگاه

اسلاید ارائه شده

 

کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده‌های پژوهشی

برنامه کارگاه

فرم نظرسنجی کارگاه

اسلاید ارائه شده

 

کارگاه روش نقد تحقیق کمی

برنامه کارگاه

فرم نظرسنجی کارگاه

اسلاید ارائه شده