ریاست و اعضای شورای انتشارات

Last Update: ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ ۰۹:۵۷| تعداد بازدید: 128

شوراي انتشارات به منظور تشويق و ترغيب اعضاي هيات علمي، انديشه ورزان و دانشوران براي انتشار آثار ارزنده در رشته هاي گوناگون، به ويژه رشته هاي مربوط به علوم پزشکي با نام شورای انتشارات و تالیفات دانشگاه( به صورت مشترک با شورای پژوهشی دانشگاه) در سال  1390 تاسیس و نخستین کتاب تحت عنوان " آموزش بهداشت" درسال 1390 به چاپ رسید . با توجه به گسترش بدنه دانشگاه و اعضای هیات علمی جهت تسهیل و ترغیب اعضا به چاپ کتاب دردی ماه سال 1401  شورای  انتشارات دانشگاه به صورت مستقل تشکیل گردید.

 

ترکیب اعضای شورا:

معاون تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس شورا

مدیر تحقیقات وفناوری دبیر شورا

یک عضو هیات علمی از هر دانشکده / مرکز تحقیقاتی به پیشنهاد رئیس دانشکده/ مرکز تحقیقاتی

دو عضو هیات علمی با حداقل مرتبه دانشیاری با پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوری

•        اعضای شورا با حکم رئیس دانشگاه به مدت دو سال به عضویت شورا منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان برای دوره های بعد بلا مانع است.

•        غیبت غیر موجه اعضای شورا در بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب به منزله استعفا تلقی شده و مراتب توسط رئیس شورا جهت تعیین جانشین به رئیس دانشگاه گزارش می گردد.

•        جلسات شورا با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت یافته تصمیمات متخذه با رای اکثریت حاظر معتبر خواهد بود.

•          رئیس شورا می تواند در صورت نیاز از سایر افراد صاحب نظر به منظور اظهار نظر مشورتی و بدون حق رای جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد

حضور کارشناس شورای انتشارات به عنوان دبیر شورا در جلسات الزامی است.

 

اعضاء شورا انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:

آقای دکتر حسن اژدری زرمهری، آقای دکتر محمد احمدی سلیمانی، آقای دکتر سید رضا خطیبی، آقای دکتر محمد علی محقق، آقای دکتر عبدالمجید قلیزاده، آقای دکتر امید عزیزی، خانم دکتر فاطمه پورحاجی، آقای دکترداود ایل بیگی، آقای نمازی نیا

 

اهداف شورا:

گسترش وترويج علوم و فنون در زمينه هاي مختلف، به ويژه علوم پزشکي؛

کمک به افزايش دانش اعضاي هيئت علمي، دانشجويان،  انديشمندان و ساير افراد جامعه از طريق نشر آثار ارزنده ي پژوهشگران و انديشمندان ايراني و غير ايراني؛

شناساندن توانايي هاي علمي و پژوهشي دانشمندان ايراني به انديشمندان ساير کشورها از طريق چاپ و انتشار آثار مربوط به آن ها؛

فراهم کردن زمينه هاي رشد کيفي و کمي انتشارات دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه

 

وظایف و فعالیت های شورا:

تعیین اولویت های نشر در زمینه های مختلف در دانشگاه

در صورت نیاز  ارسال محرمانه آثار به داوران تخصصی و ارزيابي نتايج داوري.

پيشنهاد تجدید چاپ و تعیین تیراژ آثار

تصمیم گیری در خصوص  چاپ تمامي آثار علمي

تعیین امتیاز پژوهشی جهت آثار چاپ شده

سیاست گذاری در خصوص شروع فعالیت نشریات