ریاست و اعضای شورای انتشارات

Last Update: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۱:۵۱| تعداد بازدید: 103

شوراي انتشارات به منظور تشويق و ترغيب اعضاي هيات علمي، انديشه ورزان و دانشوران براي انتشار آثار ارزنده در رشته هاي گوناگون، به ويژه رشته هاي مربوط به علوم پزشکي با نام شورای انتشارات و تالیفات دانشگاه با حضور بنیانگذاران این شورا، دکتر حسن ژدری زرمهری ( معاون پژوهشی وقت) در سال  1390 تاسیس و نخستین کتاب تحت عنوان " آموزش بهداشت" درسال 1390 به چاپ رسید.

 

ترکیب اعضاء شورا:   

شورا جمعاً از 17 نفر عضو به شرح زیر و با ابلاغ ریاست دانشگاه تشکیل می شود:

 • معاون پژوهشی دانشگاه که  به عنوان رئیس شورا
 • رئيس اداره انتشارات دانشگاه 
  • یک نفر از اعضای هیئت علمی آشنا به امور نشر و تحقیق  با حداقل 10 سال سابقه خدمت، و رتبه دانشیاری و یا داشتن دست کم  6 مقاله در مجلات علمی معتبر و 2 کتاب ارزنده
  • مدير مسئول نشر دانشگاه در صورت داشتن شرايط فوق به عنوان یک عضو هيات علمي معرفي می شود.

 

 • اعضاء شورا انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:
  • دکتر حسین ابراهیمی پور، دکتر محمدرضا رضائی منش، دکتر حسین رنجبر ، دکتر ادریس بذرافشان، دکتر محمد قربانی، دکتر سعیده عسکریان، دکتر حسین عزیزی، دکتر حمیدرضا صادقی، دکتر محمد علی فهمیده کار، دکتر امید عزیزی، دکتر محمدعلی محقق ،دکتر جعفر مسافر، دکتر رضا قاسمی، الهه ارمی، دکتر محسن نواری، دکتر حسن اژدری، خانم سمیه نیری، خانم صدیقه عباسپور، خانم الهام آزموده

 

حضور کارشناس شورای انتشارات به عنوان دبیر شورا در جلسات الزامی است.

مدت عضویت در شورا یک سال خواهد بود و انتخاب مجدد اعضا  برای دوره های بعد مانعی ندارد. 

اهداف شورا:

 • گسترش وترويج علوم و فنون در زمينه هاي مختلف، به ويژه علوم پزشکي؛
 • کمک به افزايش دانش اعضاي هيئت علمي، دانشجويان،  انديشمندان و ساير افراد جامعه از طريق نشر آثار ارزنده ي پژوهشگران و انديشمندان ايراني و غير ايراني؛
 • شناساندن توانايي هاي علمي و پژوهشي دانشمندان ايراني به انديشمندان ساير کشورها از طريق چاپ و انتشار آثار مربوط به آن ها؛
 • فراهم کردن زمينه هاي رشد کيفي و کمي انتشارات دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه

 

وظایف و فعالیت های شورا:

 • تعیین اولویت های نشر در زمینه های مختلف در دانشگاه
 • در صورت نیاز  ارسال محرمانه آثار به داوران تخصصی و ارزيابي نتايج داوري.
 • پيشنهاد تجدید چاپ و تعیین تیراژ آثار
 • تصمیم گیری در خصوص  چاپ تمامي آثار علمي
 • تعیین امتیاز پژوهشی جهت آثار چاپ شده
 • سیاست گذاری در خصوص شروع فعالیت نشریات